ลวดเชื่อมไฟฟ้า LB52-18 AWS A5.1 E7018
Name : ลวดเชื่อมไฟฟ้า LB52-18 AWS A5.1 E7018
Code : KOBE LB52-18
Title :

ลวดเชื่อม LB-52-18 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโดรเจนต่ำผสมผงเหล็ก สามารถใช้งานได้ดีในทุกท่าเชื่อม รอยเชื่อมที่ได้มีคุณสมบัติทางกลที่ใกล้เคียงกับลวดเชื่อม LB-52 แต่ความสามารถในการใช้งานด้วยกระแสไฟตรง (DC) จะดีที่สุดในบรรดาลวดเชื่อมในกลุ่มไฮโดรเจน

Detail :

ขนาดที่มีจำหน่ายและช่วงกระแสไฟเชื่อมที่แนะนำ (AC หรือ DC-EP)

ขนาดลวด (มม.)

2.6

3.2

4.0

5.0

ความยาว (มม)

350

400

450

450

กระแสไฟเชื่อม (แอมป์)

F, HF, H

65~ 95

90~ 130

130~190

190~250

VU & OH

60~ 90

80~ 120

110~170

165~210

Top