ลวดเชื่อมไฟฟ้า LB-52U AWS A5.1 E7016
Name : ลวดเชื่อมไฟฟ้า LB-52U AWS A5.1 E7016
Code : KOBE LB-52U
Title :

ลวดเชื่อม LB-52U เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโดรเจนต่ำที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับการเชื่อมยัดไส้ในงานเชื่อมท่อและงานโครงสร้างเหล็กทั่วๆ ไป

Detail :

ขนาดที่มีจำหน่ายและช่วงกระแสไฟเชื่อมที่แนะนำ (AC, DCEP)

ขนาดลวด (มม.)

2.6

3.2

4.0

5.0

ความยาว (มม)

350

350/400

400

400

กระแสไฟเชื่อม (แอมป์)

แนวยัดไส้

30~80

60~110

90~140

130~180

F, HF, H

60~90

90~130

130~180

180~240

VU & OH

50~80

80~120

110~170

150~200

Top