ลวดเชื่อมไฟฟ้า LB-52 AWS A3.1 E7016
Name : ลวดเชื่อมไฟฟ้า LB-52 AWS A3.1 E7016
Code : KOBE LB-52
Title :

ลวดเชื่อม LB-52 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโรเจนต่ำที่ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในการเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ให้การอาร์คที่นิ่งเรียบ เคาะแสล็กได้ง่าย และเกล็ดรอยเชื่อมสม่ำเสมอสวยงาม

Detail :

ขนาดที่มีจำหน่ายและช่วงกระแสไฟเชื่อมที่แนะนำ (AC หรือ DC-EP)

ขนาดลวด (มม.)

2.6

3.2

4.0

5.0

ความยาว (มม)

350

350

400

450

กระแสไฟเชื่อม (แอมป์)

F, HF, H

55~85

90~130

130~180

180~240

VU, OH

50~80

80~120

110~170

150~200

Top