ลวดเชื่อมไฟฟ้า B-14 AWS A5.1 E6019
Name : ลวดเชื่อมไฟฟ้า B-14 AWS A5.1 E6019
Code : KOBE B-14
Title :

ลวดเชื่อม B-14 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดอิลเมไนท์ (หรือผงเหล็กออกไซด์ผสมไตตาเนีย) ซึ่งถูกออกแบบให้มีความสามารถในการใช้งานและความสามารถในการเชื่อมที่ดี  สำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กหนาในงานสร้างเรือ, ยานยนต์, อาคาร และสะพาน

Detail :

 ขนาดที่มีจำหน่ายและช่วงกระแสไฟเชื่อมที่แนะนำ (AC, DC-EP หรือ DC-EN)

ขนาดลวด (มม.)

2.6

3.2

4.0

5.0

ความยาว (มม)

350

350

450

450

กระแสไฟเชื่อม (แอมป์)

Flat Position

55~90

85~140

130~190

180~260

VU, OH

45~75

60~120

100~160

135~210

Top