HITRONIC ARC SERIES / เครื่องเชื่อมไฟฟ้า( เชื่อมธูป +เซาะร่อง )
Name : HITRONIC ARC SERIES / เครื่องเชื่อมไฟฟ้า( เชื่อมธูป +เซาะร่อง )
Code : ARC500I / 630I
Detail :

ARC SERIES เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ( เชื่อมธูป )

 

  • เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัย ออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวก ใช้ IGBT MIDULE ในการผลิต
  • มีวงจรชดเชยแรงดันไฟเข้าอัตโนมัติและรักษาระดับความไม่คงที่ของแรงดันไฟเข้าเครื่องจึงทำให้กระแสเชื่อมที่ออกมามีความคงที่
  • ในด้านความสามารถในการเชื่อมนั้น แนวอาร์คสม่ำเสมอ มีบ่อหลอมละลายเท่ากันตลอดแนว สะเก็ดเชื่อมน้อย แนวเชื่อมสวย
  • มีจอแสดงผลบอกค่ากระแสเชื่อม ทำให้ใช้กระแสเชื่อมได้ตรงกับงานเชื่อมจริง ประสิทธิภาพในการทำงานสูง
  • เหมาะสำหรับลวดเชื่อมหลายชนิด โดยเฉพาะลวดเชื่อมเบสิกหรือลวดเชื่อมคาร์บอนต่ำ ลวดเชื่อมสแตนเลสและอื่นๆอีกมากมาย
  • ใช้ในงานครอบคลุมทุกประเภท เช่น งานเดินท่อน้ำมัน งานเคมี งานซ่อมรถ สร้างตึก และงานอุตสหกรรมทุกประเภท
  • รุ่น ARC500I และ ARC630I สามารถใช้ในงานเซาะร่องได้อีกด้วย ใช้ลวดเซาะร่อง (Gougning) ตั่งแต่ 4.0-8.0มม.
Top