ARC SERIES / เครื่องเชื่อมไฟฟ้า( เชื่อมธูป )
Name : ARC SERIES / เครื่องเชื่อมไฟฟ้า( เชื่อมธูป )
Code : MMA315G / ARC400G
Detail :

HITRONIC ARC SERIES  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ( เชื่อมธูป ) 

 

-    เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัย ออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวก ใช้IGBT ในการผลิต

-    มีวงจรชดเชยแรงดันไฟเข้าอัตโนมัติและรักษาระดับความไม่คงที่ของแรงดันไฟเข้าเครื่องจึงทำให้กระแสเชื่อมที่ออกมามีความคงที่

-    ในด้านความสามารถในการเชื่อมนั้น ทำให้แนวอาร์คสม่ำเสมอ มีบ่อหลอมละลายเท่ากันตลอดแนว สะเก็ดเชื่อมน้อย แนวเชื่อมสวย

-    มีจอแสดงผลบอกค่ากระแสเชื่อม ทำให้ใช้กระแสเชื่อมได้ตรงกับงานเชื่อมจริง ประสิทธิภาพในการทำงานสูง 

-    เหมาะสำหรับลวดเชื่อมหลายชนิด โดยเฉพาะลวดเชื่อมเบสิก หรือลวดเชื่อมคาร์บอนต่ำ ลวดเชื่อมสแตนเลสและอื่นๆ อีกมากมาย

-    ใช้ในงานครอบคลุมทุกประเภท เช่น งานเดินท่อน้ำมัน งานเคมี งานซ่อมรถ สร้างตึก งานอุตสหกรรมทุกประเภท

Top