Welcome to Our Company

บริษัท เคแอนด์เอ็น อีเล็คทริคเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งกิจการตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2547 จนถึงปัจจุบันรวม 5 ปี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและให้บริการ ได้แก่ เครื่องเชื่อม เครื่องตัด ลวดเชื่อม อะไหล่ทุกประเภทเกี่ยวกับงานเชื่อม-ตัดโลหะ รวมทั้งบริการซ่อมและให้คำปรึกษาปัญหาด้านงานเชื่อมโดยวิศวกรผู้ชำนาญการด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี และในปี 2552นี้ ทางเรายังได้ขยายส่วนของการให้บริการเช่าเครื่อง ในนามของบริษัทลูกคือ เคแอนด์เอ็นเมทัลเวิร์ค เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบัน โลกอุตสาหกรรมมีการพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจึงไม่หยุดยั้งที่จะค้นหาวิธีการและวิทยาการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับลูกค้าให้มากที่สุด สินค้าทุกประเภทที่ลูกค้าสั่งซื้อจากเราต้องมีคุณภาพ และถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วทันเวลา

ตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้โอกาสเราได้นำเสนอสินค้าและบริการที่ดีให้กับท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสที่ดีจากท่านต่อไป

Our Partners